Четвъртък, 08 Декември 2022, Стара Загора изпревари Варна и вече е вторият най-богат град у нас
/02 Април 2014, 19:48/Видяно: 6982/

Стара Загора вече заема второ място в България по брутен вътрешен продукт на глава от населението. Доскоро тази позицията бе запазена за Варна, но Морската столица вече е изпреварена в икономическото си развитие. Това показват данни на изследване на Института за пазарна икономика за развитието на регионите у нас, цитирано от БТВ.

Неизненадващо, на първо място по БВП е столицата София. В дъното на класацията за много лошо социално-икономическо състояние към Разград и Силистра се присъединява и Сливен - БВП на човек от населението е два пъти по-нисък от средното за страната
.

Запазва се разделението между Южна и Северна България - основно икономика и инвестиции са концентрирани в София, Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Ямбол и Бургас. Лошо остава икономическото състояние във Видин и в Ловеч.

За втора поредна година Институтът за пазарна икономика, в сътрудничество с Региостат, изготвя актуални социално-икономически профили на 28-те области в страната. Профилите представят състоянието и развитието на областите въз основа на 58 показателя, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, данъци и администрация, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда.

Според проучването ускореното усвояване на европейски средства от общините през 2012 г. успява да компенсира в известна степен намаления приток на чужди инвестиции и слабостите в работата на администрацията. По отношение на европейските фондове, темповете на усвояване също се характеризират с огромна вариация между областите. Там, където общинската администрация е по-активна, там и показателите за пътната мрежа и ВиК инфраструктурата се подобряват чувствително. Областите Русе, Стара Загора, Търговище и Хасково например бележат значително подобрение в категорията "Околна среда" заради приключилия строеж на пречиствателни станции през 2011 година.

Неизненадващо, на първо място по БВП е столицата София. В дъното на класацията за много лошо социално-икономическо състояние към Разград и Силистра се присъединява и Сливен - БВП на човек от населението е два пъти по-нисък от средното за страната.

Запазва се разделението между Южна и Северна България - основно икономика и инвестиции са концентрирани в София, Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Ямбол и Бургас. Лошо остава икономическото състояние във Видин и в Ловеч.

За втора поредна година Институтът за пазарна икономика, в сътрудничество с Региостат, изготвя актуални социално-икономически профили на 28-те области в страната. Профилите представят състоянието и развитието на областите въз основа на 58 показателя, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, данъци и администрация, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда.

Според проучването ускореното усвояване на европейски средства от общините през 2012 г. успява да компенсира в известна степен намаления приток на чужди инвестиции и слабостите в работата на администрацията. По отношение на европейските фондове, темповете на усвояване също се характеризират с огромна вариация между областите. Там, където общинската администрация е по-активна, там и показателите за пътната мрежа и ВиК инфраструктурата се подобряват чувствително. Областите Русе, Стара Загора, Търговище и Хасково например бележат значително подобрение в категорията "Околна среда" заради приключилия строеж на пречиствателни станции през 2011 година.

Данните за вътрешната миграция показват, че повечето области остават нетни "донори" на работна сила, което, съчетано с устойчивия отрицателен естествен прираст на населението, води до бързо обезлюдяване и влошаване на възрастовата структура в повечето области в страната. Единствените области, в които нетният приток на имигранти от други области превишава отлива през 2012 г., са София, Пловдив, Стара Загора и Шумен.

Застаряването на населението и съществуващите стимули за източване на държавната здравна система неизбежно се отразяват върху използваемостта на здравните грижи, която продължава да расте и през 2012 г., ако се съди по увеличаващия се относителен брой на постъпилите болни в многопрофилните болници. Въпреки това, над 1/5 от анкетираните граждани споделят, че им се е налагало да правят нерегламентирани плащания за здравни грижи, а близо 1/4 са пътували извън областта за да получат нужното им лечение. Единствено гражданите на областите София (столица), Пловдив и Плевен са пътували значително по-малко за здравни грижи.


» КОМЕНТАРИАбонирайте се!

Моля добавете Вашият е-мейл.
/ПОД РАЗРАБОТКА/

Digital Newsletter

За да се отпишете, моля кликнете тук »